P1010102Oddělení hygieny dětí a mladistvých:

 

Podpora zdraví ve školách a školských zařízeních:

 

 

 

 

Výskyt akutních onemocnění dýchacích cest  (ARO), v mateřských školách a možnost ovlivnění opatřeními v režimu MŠ

 

Výživová hodnota školního stravování

 

Používání míčů ve školách k prevenci vadného držení těla  (VDT)