BUĎ HIV NEGATIVNÍ, CHRAŇ SI SVŮJ ŽIVOT

Tento výstižný název nese osvětová kampaň, kterou pořádá Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za finanční podpory Olomouckého kraje na podzim letošního roku 2015. Důvodem je fakt, žev průběhu roku 2010 bylo v EU diagnostikováno celkem 11 % infikovaných virem HIV, spadajících do kategorie 15 - 24 let. V ČR počet HIV infikovaných ve stejné věkové kategorii a stejném roce dosahoval téměř 16 % a v následujících letech bohužel stále převyšuje evropský průměr.


Cílovou skupinu kampaně budou tvořit zejména žáci a studenti ve věkové kategorii 13 - 16 let (prioritně 8. a 9. ročníky ZŠ a 1.ročníky SŠ), kde lze předpokládat, že jde převážně o mládež s počátky svého pohlavního života a je tudíž nesmírně důležité, aby získali správné návyky v oblasti prevence pohlavně přenosných chorob.


V rámci této kampaně bude v prostorách Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci v období říjen 2015 – červen 2016 všem školám v Olomouckém kraji nabízen preventivně výchovný program „Buď HIV negativní, chraň si svůj život".


Místem konání preventivně výchovných akcí budou prostory Krajské hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc.

Program v délce trvání cca 120 minut bude školám nabízen bez poplatku.

Případnou účast školy je nutné si předem domluvit a rezervovat termín.

Kontakt: tel. : 585 719 258, nebo e-mail: monika.mikesova@khsolc.cz> BUĎ HIV NEGATIVNÍ - plakát A4