Koupací biotop Paseka

Dle oznámení Obce Paseka nebude v letní sezoně 2020 provoz koupacího biotopu zahájen.

Biotop v provozu od zahájení koupací sezony 2017.

Koupací biotop - stavba  ke koupání vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody v lagunách osázených vhodnou litorální vegetací. Zdrojem vody pro koupací biotop je studna a místní vodoteč Teplička. Koupací biotop je členěn na plaveckou a neplaveckou část, vodní plocha je vybavena atrakcemi. V rekonstruovaném areálu bývalého koupaliště jsou návštěvníkům  k dispozici převlékárny, sprchy, WC a občerstvení. Areál biotopu  je zásobován pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě (občerstvení, WC). Úklid areálu je prováděn denně správcem - Obec Paseka, 783 97 Paseka 17.

Kontakt : Obec Paseka   585 039 270, Biotop  605 386 611

Kontrola kvality vody
DatumHodnoceníPoznámka

Legenda:
voda vhodná ke koupání
vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
zhoršená jakost vody
voda nevhodná ke koupání
voda nebezpečná ke koupání
měření nebylo provedeno

 

Přehled kvality vody v minulých sezónách:

Rok 2020
9.7.14.7.15.7.

Rok 2019
25.6.8.7.22.7.

Rok 2018
12.7.16.7.

Rok 2017
17.7.20.7.