Koupací biotop Otaslavice (GPS 49.3875097N, 17.0597028E)

Biotop v provozu od zahájení koupací sezony 2020. Koupací biotop - stavba ke koupání vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody v lagunách osázených vhodnou litorální vegetací. Zdrojem vody pro koupací biotop je skupinový vodovod Dobrochov a studna. Koupací biotop je členěn na plaveckou a neplaveckou část, vodní plocha je vybavena atrakcemi. V areálu přírodního koupacího biotopu jsou návštěvníkům k dispozici převlékárny, sprchy, WC a občerstvení, které jsou zásobovány z veřejného vodovodu. Úklid areálu je prováděn provozovatelem – Obec Otaslavice, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice. Kontakt: Obec Otaslavice, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice, odpovědný zástupce tel. 721471123.

Kontrola kvality vody
DatumHodnoceníPoznámka

Legenda:
voda vhodná ke koupání
vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
zhoršená jakost vody
voda nevhodná ke koupání
voda nebezpečná ke koupání
měření nebylo provedeno

 

Přehled kvality vody v minulých sezónách:

Rok 2020
9.7.14.7.15.7.