Nákaza COVID-19 v Olomouckém kraji ke dni 6.4.2020 18:00 
Celkový počet potvrzených případů 422
Celkový počet potvrzených případů v jednotlivých okresech    
  Okres Olomouc 346
  Okres Prostějov 34
  Okres Přerov 10
  Okres Šumperk 30
  Okres Jeseník 2
Celkový počet potvrzených případů dle pohlaví    
  muži 220
  ženy 202
Celkový počet vyléčených osob   12
Celkový počet osob indikovaných KHS k testování   2537
Celkový počet platných karantén   703
Počet provedených odběrů pro testování Covid-19 v Olomouckém kraji 478
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.