V Olomouci dne 21.3.2020

Sdělení k mimořádnému provoznímu režimu všech pracovišť Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

Krajská hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“) si tímto dovoluje veřejnost informovat o tom, že v souladu s usnesením vlády č. 217 ze dne 15.3.2020 v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda České republiky vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaným jako SARS CoV-2) dojde s účinností od 23.3.2020 k zavedení mimořádného provozního režimu KHS, během něhož

nebude umožněn jakýkoliv osobní kontakt za účelem konzultace se zaměstnanci KHS s veřejností.

Fyzický příjem veškerých dokumentů lze učinit pouze v úředních dnech na podatelnách či informacích v rámci jednotlivých pracovišť KHS, a to:

Pondělí: 9:00 – 12:00 hod

Středa: 9:00 – 12:00 hod

Veškerá podání lze provést elektronicky, a to formou datové zprávy na ID: 7zyai4b, na adrese epodatelna@khsolc.cz,na pracovní adresách zaměstnanců KHS uveřejněných na http://www.khsolc.cz/kontakty.aspx, a to i bez zaručeného elektronického podpisu. Konzultace lze po předchozí domluvě provést i telefonicky.

KHS tímto žádá veřejnost, aby upřednostnila písemný, elektronický či telefonický kontakt se zaměstnancem KHS a omezila osobní kontakt s podatelnou či informacemi na nejnutnější případy. Písemnosti, u nichž není vyžadováno potvrzení o převzetí, je možné vkládat do schránky, umístěné u hlavních vchodů všech pracovišť KHS.