Hlášení život ohrožujícího onemocnění

 

Aktuální služební pohotovost: MUDr. Andrea Škurková ( tel.: +420 607 294 772 )

 

Osoby přijímací hlášení život ohrožujícího nebo rychle se šířícího onemocnění nebo podezření na takové infekční onemocnění nebo epidemický výskyt:

jméno, příjmení

funkce

MUDr. Růžena Haliřová

MUDr. Andrea Škurková

Mgr. Barbora Hanáková

ředitelka odboru protiepidemického

vedoucí oddělení nozokomiálních nákaz a DDD

vedoucí protiepidemického oddělení Olomouc