Služební pohotovost

Povinnosti osob poskytujících péči - § 1 odst. 5 vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

Hlášení život ohrožujícího nebo rychle se šířícího onemocnění nebo podezření na takové infekční onemocnění nebo epidemický výskyt orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému podle místa výskytu infekčního onemocnění, a to IHNED, nejlépe