Objevila-li se u Vás nežádoucí reakce po konzumaci potraviny či doplňku stravy, měli byste tuto skutečnost v prvé řadě konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Lékař Vás odborně vyšetří, komplexně zhodnotí Váš zdravotní stav a navrhne nejlepší způsob řešení Vašich obtíží.

Vaši negativní zkušenost s konzumací potraviny/doplňku stravy můžete nahlásit místně příslušnému pracovníkovi krajské hygienické stanice nebo také sdělit prostřednictvím online formuláře webových stránek projektu Nutrivigilance.Kontakt:

Jméno: Mgr. Olga Gabrlíková
Tel: 581 283 221


Projekt Nutrivigilance byl spuštěn v roce 2014 pod  záštitou Státního zdravotního ústavu (Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně) a jeho podstatou je sběr a analýza informací, které se týkají nežádoucích reakcí (neinfekčního charakteru) po  konzumaci vybraných druhů potravin/doplňků stravy. Zanalyzované informace o  konkrétních potravinách a zdravotních potížích, které se po  jejich konzumaci objevily, se stanou podkladem pro  preventivní a nápravná opatření k zajištění ochrany zdraví obyvatel.

Více informací o projektu naleznete na domovské stránce.