Protikorupční opatření KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci


> Interní protikorupční program
> Etický kodex
> Protikorupční strategie MZČR pro přímo řízené organizace
> Informace o poradcích a poradních sborech

Odpovědný zaměstnanec pověřený pro přijímání a vyřizování podnětů ohledně korupčního nebo podvodného jednání
pracovníků Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci:

Mgr. Zuzana Švarcová, Wolkerova 74/6, Olomouc, 1. poschodí, číslo dveří 2.20,
e-mail: zuzana.svarcova@khsolc.cz, telefon 585 719 240.