> statistické údaje k vybraným infekčním onemocněním
> věcná příslušnost správních orgánů k měření prašnosti a hlučnosti na pracovištích
> přehled rozhodnutí v oblasti kontroly kosmetických přípravků
> měření hluku v mimopracovním prostředí
> měření koncentrace azbestových a minerálních vláken
> měření koncentrace azbestových a minerálních vláken
> poskytnutí informace k činnosti provozovny právnické osoby STRABAG, a.s.
> ochranné pásmo zemědělské společnosti
> vydání časově omezeného povolení provozu zdroje hluku
> posuzování veřejné produkce hudby
> hygienický limit pro ukazatel uran
> zařízení školního stravování
> SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o.
> Hluk z hudební produkce v klubu Belmondo, Olomouc
> Protokol o měření hluku – chráněný venkovní prostor RD Hrachoviska 263/3A, Chomoutov
> Stravování v MŠ v Bystročicích
> Měření hluku, rodinný dům Bří. Čapků, 360/24, Prostějov
> „Útulna“ (Lesní bar), Horní Lipová
> Onemocnění způsobené meningokokem
> Evidence případů příušnic v Olomouckém kraji
> Dětské pískoviště v areálu sportu Bystročice
> Školní jídelna Švehlovy střední polytechnické školy Prostějov
> Jan Holub s.r.o., nebezpečné chemické látky a přípravky
> Dětské pískoviště v areálu sportu Bystročice
> Hluk z dopravy na komunikacích III. třídy
> Dětské pískoviště v areálu sportu Bystročice
> zjištěné nedostatky - kontrola nádražní restaurace U Welzla, Zábřeh na Moravě
> Právní informační systém CODEXIS
> Hlukové limity střelnic
> Občerstvení u parkoviště, obec Luká
> Počty a průměrný věk lékařů KHS Olomouckého kraje
> Hladina akustického tlaku ze silniční dopravy komunikací v ul. Jeremenkova a v ul. Blanická v Olomouci
> Počty přijatých pracovníkův letech 2010-2014, průměrný věk, počty dle pohlaví a vzdělání
> Stanovisko a platné metodiky – ryby Garra rufa
> Měření hluku denní bar Orient Expres
> Ohnisková deratizace, pískovna Náklo
> Kopie Protokolu o zkoušce 36550/2014, měření hlučnosti z firmy MODIT
> Mezinárodní Montessori mateřská škola Olomouc, z.ú.
> Marie Keller, měření hluku denní bar Orient Expres
> Renata Melichárková, MŠ Na Svobodě a MŠ Zámecká, Velká Bystřice
> Kateřina Steklá, dotřiďovací linky na ruční třídění odpadu
> Renata Melichárková, MŠ Na Svobodě a MŠ Zámecká, Velká Bystřice
> Petr Kovář, hluk PIZZA ROZVOZ JVS Uničov
> Irena Remešová, Smíšené zboží, Kramářova 21, Přerov
> Lokální svalová zátěž, zařazení do kategorií
> Ing. Ivo Slanina, počet pokut za hluk a zákaz nadlimitního zdroje hluku v roce 2013
> Za lepší život v Kopřivné, větrné elektrárny
> Mgr. Zdeněk Dudek, motokrosová trať
> Andrea Kobzová, zdivočelé kočky
> Romana Kovácsová, povinné očkování
> Mgr. Zdeněk Dudek, motokrosová trať Nemilany
> Mgr. Zdeněk Dudek, motokrosová trať Nemilany
> Václav Kříž, informace o organizaci