> Chemické látky – právní úprava
> Antigenní testování – domova seniorů II.
> Měření hluku - trafostanice
> Správní řízení 2020 – ochrana dýchacích cest
> KHS – počty správních řízení 2020
> KHS – počty testovaných – COVID-19 k 2.4.2020
> KHS – odměňování
> KHS – evidence vyléčených osob
> KHS – celkový počet onemocnění COVID-19
> KHS – celkový počet onemocnění COVID-19 – k 19.3.2020
> KHS – odborné dotazy
> KHS – informace – dálkový přístup
> KHS – přestupky na úseku bezpečnosti výrobků
> HVŽ - kouření
> Antigenní testování domova seniorů
> COVID-19 – vězeňská služba
> COVID-19 – hromadné sportovní akce
> Dodržování karantén a izolací
> Kritéria pro vydání mimořádných opatření
> Pozitivní osoby na Covid-19 v okrese Prostějov
> Deratitace Křelov-Břuchotín
> Měření v obci Kožušany – Tážaly
> Očkování – přestupky za 2019
> Kontrola – pracovní prostředí – městská policie


> Evidence KHS - nákaza pohlavně přenosnou chorobou
> Měření hluku z provozu areálu Klenovice na Hané – poskytnutí podkladů – II.
> Provoz obalovny – Lipník nad Bečvou – poskytnutí informací
> Měření hluku z provozu areálu Klenovice na Hané – poskytnutí podkladů
> Výsledky kontrol – protikuřácký zákon – Olomoucký kraj - 2
> Výsledky kontrol – protikuřácký zákon – Olomoucký kraj
> Těžba štěrkopísku – Olomoucký kraj
> Umístění rostlin na parapetech oken v mateřských školách
> Slezské kamenolomy a.s. – podnět na hluk, prach a vibrace – IV.
> Spalničky – Olomoucký kraj – II.
> Spalničky – Olomoucký kraj
> Střední průmyslová škola strojnická Olomouc – pitná voda
> Slezské kamenolomy a.s. – podnět na hluk, prach a vibrace – III.
> Slezské kamenolomy a.s. – podnět na hluk, prach a vibrace – II.
> Slezské kamenolomy a.s. – podnět na hluk, prach a vibrace – I.

> KHS - finanční prostředky na platy 2017, 2018, 2019
> protokol o kontrole – pracovní podmínky
> adresa elektronické podatelny KHS
> statistika výskytu Bordetella pertusis a Bordetella parapertussis – 2016 - 2017
> rozhodnutí o přestupku – očkování proti infekčním nemocem
> protokol z kontrol – pracovní podmínky SOKOP s.r.o.
> protokoly z kontrol – Kino Metro
> výskyt Q horečky
> evidence rizikových prací – přehled správních řízení
> zotavovací akce - Tovačov
> činnost prošetřovatele KHS v letech 2016 - 2017
> kontrola zaměstnavatelů v Olomouckém kraji v letech 2016 - 2018
> stanoviska KHS ke změnám na území bývalého areálu Minerva, Prostějov
> rozbory pitné vody provedených v obci Hranice - III Velká
> problematika kouření na pracovišti a v celách při výkonu trestu ve věznici
> ochrana spotřebitele – uložené pokuty
> povinné očkování – porušení povinností
> pohřebnictví – vydávání úmrlčích pasů
> akreditované laboratoře
> informace k hluku v domě Riegrova 386/33 (II.)
> informace k hluku v domě Riegrova 386/33
> přestupky – kouření v zakázaných prostorách
> přestupky – hygienické požadavky na stravovací provoz
> přestupky – infekční onemocnění
> informace týkajícího se kontroly u kontrolované osoby Moravia Industry LTD
> provoz pilařského závodu v Olomouckém kraji v letech 2012 až 2014
> přestupky na úseku ochrany zdraví při práci a pracovně lékařských služeb v roce 2017
> přestupky na úseku ochrany zdraví při práci a pracovně lékařských služeb v roce 2017
> kontrolní zjištění v oblasti ochrany veřejného zdraví v místě kontroly –Tovární 233/11, 779 00 Olomouc - Hodolany
> zjištěné nedostatky z provozu stravovacích služeb v místě Hotel Červenohorské sedlo, Kouty nad Desnou 80
> protokol z měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby Palachovo náměstí 1, Olomouc

> plnění povinností v oblasti ochrany veřejného zdraví v místě: areál závodu HARD Jeseník
> zařazení prací do kategorií – UNEX a.s., se sídlem Brníčko 1032
> statistické údaje k vybraným infekčním onemocněním
> věcná příslušnost správních orgánů k měření prašnosti a hlučnosti na pracovištích
> přehled rozhodnutí v oblasti kontroly kosmetických přípravků
> koncentrace azbestových a minerálních vláken v bytovém domě U Tenisu 14, Přerov
> rozšíření provozu potravinářského podniku v místě Riegrova 22, Olomouc
> měření hluku v mimopracovním prostředí
> měření koncentrace azbestových a minerálních vláken
> měření koncentrace azbestových a minerálních vláken
> poskytnutí informace k činnosti provozovny právnické osoby STRABAG, a.s.
> ochranné pásmo zemědělské společnosti
> vydání časově omezeného povolení provozu zdroje hluku
> posuzování veřejné produkce hudby
> hygienický limit pro ukazatel uran
> zařízení školního stravování
> SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o.
> Hluk z hudební produkce v klubu Belmondo, Olomouc
> Protokol o měření hluku – chráněný venkovní prostor RD Hrachoviska 263/3A, Chomoutov
> Stravování v MŠ v Bystročicích
> Měření hluku, rodinný dům Bří. Čapků, 360/24, Prostějov
> „Útulna“ (Lesní bar), Horní Lipová
> Onemocnění způsobené meningokokem
> Evidence případů příušnic v Olomouckém kraji
> Dětské pískoviště v areálu sportu Bystročice
> Školní jídelna Švehlovy střední polytechnické školy Prostějov
> Jan Holub s.r.o., nebezpečné chemické látky a přípravky
> Dětské pískoviště v areálu sportu Bystročice
> Hluk z dopravy na komunikacích III. třídy
> Dětské pískoviště v areálu sportu Bystročice
> zjištěné nedostatky - kontrola nádražní restaurace U Welzla, Zábřeh na Moravě
> Právní informační systém CODEXIS
> Hlukové limity střelnic
> Občerstvení u parkoviště, obec Luká
> Počty a průměrný věk lékařů KHS Olomouckého kraje
> Hladina akustického tlaku ze silniční dopravy komunikací v ul. Jeremenkova a v ul. Blanická v Olomouci
> Počty přijatých pracovníkův letech 2010-2014, průměrný věk, počty dle pohlaví a vzdělání
> Stanovisko a platné metodiky – ryby Garra rufa
> Měření hluku denní bar Orient Expres
> Ohnisková deratizace, pískovna Náklo
> Kopie Protokolu o zkoušce 36550/2014, měření hlučnosti z firmy MODIT
> Mezinárodní Montessori mateřská škola Olomouc, z.ú.
> Marie Keller, měření hluku denní bar Orient Expres
> Renata Melichárková, MŠ Na Svobodě a MŠ Zámecká, Velká Bystřice
> Kateřina Steklá, dotřiďovací linky na ruční třídění odpadu
> Renata Melichárková, MŠ Na Svobodě a MŠ Zámecká, Velká Bystřice
> Petr Kovář, hluk PIZZA ROZVOZ JVS Uničov
> Irena Remešová, Smíšené zboží, Kramářova 21, Přerov
> Lokální svalová zátěž, zařazení do kategorií
> Ing. Ivo Slanina, počet pokut za hluk a zákaz nadlimitního zdroje hluku v roce 2013
> Za lepší život v Kopřivné, větrné elektrárny
> Mgr. Zdeněk Dudek, motokrosová trať
> Andrea Kobzová, zdivočelé kočky
> Romana Kovácsová, povinné očkování
> Mgr. Zdeněk Dudek, motokrosová trať Nemilany
> Mgr. Zdeněk Dudek, motokrosová trať Nemilany
> Václav Kříž, informace o organizaci