Seminář pro pedagogické pracovníky Olomouckého kraje

 Seminář pro pedagogické pracovníky Olomouckého kraje v rámci projektu
„Prevence úrazů u dětí v mateřských školách“ s nácvikem první pomoci.


Jedná se o vzdělávací akci, určenou především pro pedagogické pracovníky mateřských škol. Realizace vzdělávací akce formou semináře zahrnuje teoretickou i praktickou část. Účastníci semináře budou v rámci teoretické části seznámeni např. se statistickými údaji o úrazovosti ve světě, ČR i jednotlivých krajích s aspektem na předškolní věk, s aktivní či pasívní prevencí úrazů.

Dále budou předneseny informace o poskytnutí první pomoci při úrazech či akutních stavech, které mohou být příčinou úrazu ( astmatický záchvat, epilepsie, febrilní křeče apod. ).
Vše je zaměřeno na dětský věk.

Praktická část zahrnuje zejména nácvik techniky resuscitace dospělého člověka i dítěte.

Realizátorem akce je Státní zdravotní ústav Praze, detašované pracoviště Jihlava. Projekt „Prevence úrazů pro mateřské školy“, je realizován již čtvrtým rokem za finanční podpory dotačního programu MZ ČR „Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví 2017“,
č. projektu 10717.

Seminář je akreditován MŠMT 5 hodinovou dotací a každý účastník obdrží osvědčení
o absolvování semináře a rovněž publikace s názvem „Aby se nic nestalo…“ pro svou mateřskou školu, dle počtu tříd.

Realizace uvedené vzdělávací akce (včetně publikací) je poskytována ZDARMA.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 14. září 2017 od 9 do 14 hodin v budově Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, učebna v přízemí budovy KHS. Seminář je určen přednostně pro pedagogické pracovníky MŠ Olomouckého kraje. Přihlásit se můžete prostřednictvím internetového odkazu zde:https://goo.gl/forms/2cuNw0twpxldp2l42, nejpozději do 11. září 2017. Seminář pořádá Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci.


> Pozvánka na seminář  (pdf)