Dne 7.2.2018 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen KHS), zahájila státní zdravotní dozor v provozovně Penzion Kralická chata, Stříbrnice 16, 788 32 Staré Město,
provozovatel Bořivoj Windov, se sídlem Stříbrnice 16, 788 32 Staré Město. V rámci státního dozoru byl odebrán vzorek pitné vody na odběrovém místě ve stravovacím provozu.
Dne 15.2.2018 bylo ve státním zdravotním dozoru pokračováno, kdy v důsledku nevyhovujících výsledků mikrobiologických parametrů ve vzorku pitné vody, bylo orgánem ochrany veřejného zdraví vydáno opatření – příkaz o pozastavení činnosti na místě, spočívající v používání vody z inkriminovaného zdroje pro výkon činností epidemiologicky závažných, konkrétně k přípravě pokrmů, pro osobní hygienu osob vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou a pro mytí nádobí, předmětů a ploch přicházejících do styku s potravinami.