Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2018     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 27 24 20
Počet udělených sankcí 3 4 3
Celková hodnota sankcí 2500 1500 3000
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 1 1
Počet řešených podnětů – neprokázaných 1 0 2

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2018     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 1 0 1
Provozní hygiena 2 3 3
Stavebně technický stav 0 2 0
Podmínky skladování potravin 1 1 2
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 1 2
Sledovatelnost potravin 1 3 1
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 0 0 1
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 0 1 2
Povinnost informovat o alergenech 0 0 0