Informace k letní dětské rekreaci 2020 pro provozovatele a účastníky v Olomouckém kraji

> Informace o průběhu zotavovacích a jiných podobných akci pro děti v Olomouckém kraji k 31.8.2020
> Odpovědi na časté dotazy k Manuálu pro letní tábory 2020Pro DĚTSKOU REKREACI jsou obecně stanoveny podmínky v §§ 8 – 13 zákona č.258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále pro zotavovací akce ve vyhlášce č.106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.

Novela zákona č.258/2000 Sb. – zákon č.205/2020 Sb. upravuje nově povinnosti k ohlášení zotavovací akce a školy v přírodě na dobu delší než 5 dnů

K ohlášení můžete použít formulář, kde jsou nové požadavky na ohlášení již doplněny:

Formulář k ohlášení zotavovací akce nebo školy v přírodě na dobu delší než 5 dnů

V souvislosti s předcházením šíření onemocnění COVID-19 byla pro ČR pro letošní sezonu dětské rekreace Ministerstvem zdravotnictví ČR stanovena Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020 uveřejněná na webu MZ.