Předběžné termíny pro rok 2016:


Termíny zkoušek

4.5.2016     9:00

18.5.2016    9:00


Ke zkoušce se musí uchazeč nejprve přihlásit.

Přihlášku lze zaslat poštou (na adresu Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 00 Olomouc), nebo  podat osobně na podatelně Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 00 Olomouc (přízemí vlevo) nebo zaslat elektronicky (nutný elektronický podpis).
Po obdržení Vaší přihlášky budete pozváni na nejbližší možný termín.Každý přihlášený obdrží pozvánku ke zkoušce nejpozději 30 dní před termínem konání zkoušky (§ 44b odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.).

S žádostí o informace o zkouškách je možno se obrátit na:
MUDr. Lenka Pešáková,  předseda zkušební komise, KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 00 Olomouc, tel.: 585 719 329 , e-mail: lenka.pesakova@khsolc.cz nebo
Ing.Jiří Polis, Ph.D., člen zkušební komise, oddělení hygieny práce  KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 00 Olomouc, tel.:585 719 323, e-mail:jiri.polis@khsolc.cz.