Informace k vydání „Potvrzení o nařízení karantény“

Informace k vydání „Potvrzení o nařízení karantény“

Pro vystavení Potvrzení o nařízení karantény je nutné podat na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen„KHS“) ve smyslu § 82 odst. 2 písm. w) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) žádost o vystavení Potvrzení o nařízení karantény.

Vyplněnou žádost (ZDE VE FORMÁTU DOCX) zašlete na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Pokud nepoužijete výše uvedený formulář žádosti, je nutno zaslat tyto údaje:
- Jméno
- Příjmení
- Rodné číslo
- Adresa pobytu v době karantény
- Název a adresa zaměstnavatele
- Datum, od kterého žádáte o vystavení karantény (zpravidla se jedná o datum, kdy jste již nebyl/a v zaměstnání)
- Telefonický kontakt žadatele

Bez žádosti, která obsahuje výše uvedené potřebné údaje, nemůže být dle § 82 odst. 2 písm. w) zákona č. 258/2000 Sb. potvrzení o nařízení karantény ze strany KHS vydáno. Pokud KHS obdrží všechny požadované informace, zasílá potvrzení o nařízení karantény žadateli a na místě příslušný orgán nemocenského pojištění, zpravidla okresní správu sociálního zabezpečení.

Karanténa se vydává osobám, které byly v úzkém kontaktu s osobou s potvrzeným infekčním onemocněním nebo které pobývaly v ohnisku nákazy.

V případě, že Vám byla v rámci epidemiologického šetření provedeného KHS telefonicky vystavena e-karanténa, shora uvedená žádost se již nepodává.

KHS nevydává e-neschopenky, tj. nevydává doklad o pracovní neschopnosti osobám, kterým bylo potvrzeno onemocnění COVID-19. Zde je potřeba obrátit se na svého ošetřujícího praktického lékaře.

V případě, že potřebujete vystavit podklady pro Ošetřování člena rodiny z důvodu nařízené karantény Vašeho nezletilého dítě, obraťte se na Vašeho praktického lékaře pro děti a dorost.

V Olomouci dne 2.11.2021

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI (.DOCX)