Kontakty na vedoucí pracovníky

Olomouc

KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

Wolkerova 6
779 11 Olomouc

Tel.: ústředna 585 719 111
Fax.: 585 719 245
E-mail:  podatelna@khsolc.cz

Funkce

jméno, příjmení

telefon

Ředitelka / Vedoucí služebního úřadu

MUDr. Lenka Pešáková, Ph.D.

585 719 246

Sekretářka ředitelky

Šárka Kovaříková

585 719 246

Ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

 

 

Ředitelka odboru správního

Mgr. Zuzana Švarcová

585 719 240

Ředitelka odboru ekonomicko provozního

Ing. Lenka Čarná

585 719 316

 

 


Název odboru, oddělení

 

telefon

Odbor hygieny obecné
a komunální

Ředitel odboru
MUDr. Eva Čehovská

585 719 273

Oddělení hygieny obecné a komunální

Vedoucí oddělení
Ing. Barbora Nechvátalová

585 719 270

 

Odbor protiepidemický

Ředitelka odboru
MUDr. Růžena Haliřová

585 719 232

Oddělení protiepidemické

Vedoucí oddělení
Mgr. Barbora Hanáková

585 719 234

Oddělení nozokomiálních nákaz
a dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Vedoucí oddělení
MUDr. Andrea Škurková

585 719 251

 

Odbor hygieny práce

Ředitel odboru
Ing. Jiří Polis, Ph.D.

585 719 260

Oddělení hygieny práce

Vedoucí oddělení
Martina Pilná

585 719 324

 

Odbor hygieny výživy
a předmětů běžného užívání

Ředitelka odboru
Bc. Ing. Jitka Švecová

585 719 266

Oddělení hygieny výživy

Vedoucí oddělení
Ing. Jana Müllerová

585 719 284

Oddělení hygieny předmětů běžného užívání

Vedoucí oddělení
Pavlína Prokopová

585 719 268

 

Odbor hygieny dětí a mladistvých

Ředitelka odboru
MUDr. Dana Vránová

585 719 280

Oddělení hygieny dětí a mladistvých

Vedoucí oddělení
Marcela Maťátková

585 719 283

 

Pracovník podpory zdraví a zdravotní politiky

Mgr. Dana Strnisková, Ph.D.

585 719 258

 

Ředitelka odboru správního

Mgr. Zuzana Švarcová

585 719 240

Oddělení právní a kontrolní

Vedoucí oddělení
Mgr. Zuzana Kubelková

585 719 230

Oddělení personální a dokumentační

Vedoucí oddělení
Bc. Jana Skoupilová

585 719 317

 

Ředitelka odboru ekonomicko provozního

Ing. Lenka Čarná

585 719 316

Oddělení ekonomické

Vedoucí oddělení
Jana Loutocká

585 719 367

Oddělení provozně organizační

Vedoucí oddělení
Petr Kráčmar

585 719 220

 

Přerov

KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
Územní pracoviště Přerov

Dvořákova 75
750 11   Přerov

Tel.: ústředna  581 283 111 
Fax.: 581 205 090
E-mail: podatelna@pr.khsolc.cz


Název oddělení

vedoucí oddělení

telefon

Oddělení hygieny obecné a komunální

Ing. Jarmila Lindnerová

581 283 213

Oddělení protiepidemické

Mgr. Eva Bernardová

581 283 215

Oddělení hygieny práce

Mgr. Elena Krayzlová

581 283 208

Oddělení hygieny výživy

MVDr. Zuzana Bartošová

582 305 784

Oddělení hygieny dětí a mladistvých

Ing. Jana Urbánková

582 305 770

 

Prostějov

KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
Územní pracoviště Prostějov

Šafaříkova 49
797 20 Prostějov

Tel.: 582 338 501; 582 305 760
Fax.: 582 305 762
E-mail: podatelna@pv.khsolc.cz


Název oddělení

vedoucí oddělení

telefon

Oddělení hygieny obecné a komunální

 

582 305 776

Oddělení protiepidemické

MUDr. Eva Kučerová

582 305 765

Oddělení hygieny práce

MUDr. Michaela Hubáčková

582 305 781

Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání

MVDr. Zuzana Bartošová

582 305 784

Oddělení hygieny dětí a mladistvých

Ing. Jana Urbánková

582 305 770

 

Šumperk

KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
Územní pracoviště Šumperk

Nemocniční 1852/53
787 01 Šumperk

Tel.: 583 301 500 
E-mail: podatelna@su.khsolc.cz


Název oddělení

vedoucí oddělení

telefon

Oddělení hygieny obecné a komunální

Ing. Marcela Pátíková

583 301 502

Oddělení protiepidemické

MUDr. Markéta Mrázková

583 301 506

Oddělení hygieny práce

Ing. Jarmila Felklová

583 301 525

Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání

MUDr. Jana Diblíková

583 301 530

Oddělení hygieny dětí a mladistvých

MUDr. Veronika Panáčková

583 301 535

 

Jeseník

KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
Územní pracoviště Jeseník

K.Čapka 10/1147
790 01 Jeseník

Tel.: 584 411 108
Fax.: 584 411 414
E-mail: podatelna@je.khsolc.cz


 

 

 

 

 

Hlášení život ohrožujícího nebo rychle se šířícího infekčního onemocnění

 

607 294 772