> ZIKA virus
> Upozornění na výskyt virové hepatitidy typu A (pdf)
> Vysoce nakažlivé nemoci (VNN)
> BUĎ HIV NEGATIVNÍ, CHRAŇ SI SVŮJ ŽIVOT
> Kosmetovigilance - systém sledování a evidence nežádoucích účinků kosmetických přípravků (pdf)
> Přezkoušení odborné způsobilosti pro nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky
> Zkouška znalostí hub
    > Informace ke zkouška prokazující znalost hub
    > Žádost o provedení zkoušky znalosti hub
> Notifikace kosmetiky na Evropském portále
> Azbest – vliv na zdraví ( zdroj SZU )
> Azbest v ovzduší ( zdroj SZU )
> Koupání ve volné přírodě - rekreační sezona 2020        Kvalita rekreačních vod (zdroj SZU)    
> Informace k výskytu vši dětské.
> Informace k problematice klíšťat.       Předpovědi stupně rizika (zdroj ČHMI)
> Koupaní kojenců a batolat v Olomouckém kraji
> Informace - povodně
> Informace o Pandemic (H1N1) 2009
> Seznam veřejných dětských pískovišť v evidenci KHS Olomouckého kraje
> Vzory provozních řádů
> Vzory formulářů a žádostí
> Podpora zdraví ve školách
> Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství
> Informace - virové hepatitidy ( zdroj SZU )
> Kontaktní informace HIV / AIDS
> Zdravotní požadavky na uchazeče škol - učební obory
> Informace pro zájemce o vykonání odborné stáže na KHS Olomouckého kraje
> Termíny zkoušek odborné způsobilosti pro nakládání s vysoce toxickými látkami a přípravky na rok 2016