Přehled kontrol - Hygiena dětí a mladistvých - 2017

Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2017     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 23 31 31 32 20 19 0 0 16 30 15 5
Počet udělených sankcí 2 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Celková hodnota sankcí 1000 5000 3000 0 500 1000 0 0 0 0 0 0
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Počet řešených podnětů – neprokázaných 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2017     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní hygiena 1 3 1 1 5 3 0 0 0 0 0 0
Stavebně technický stav 1 6 4 6 4 4 0 0 0 0 0 0
Podmínky skladování potravin 4 3 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Sledovatelnost potravin 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 3 3 4 2 0 4 0 0 0 0 0 0
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Povinnost informovat o alergenech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0