Vodní nádrž Plumlov

plumlovVodní nádrž Plumlov: Povrchové vody jsou využívané mimo jiné i ke koupání - koupací oblast. Přehrada se nachází na katastrálních územích obcí Mostkovice, Štichovice a Plumlov (okres Prostějov). Okolí přehrady je rekreační oblastí s velkým počtem objektů individuální rekreace, podnikových chat a objektů komerčního ubytování. V blízkosti přehrady jsou dva areály autokempů, objekty veřejného stravování (vyvařující i stánkový prodej), které mají převážně sezónní provoz, dále dvě pláže s travnatým povrchem, z nichž jedna je vybavena kapacitně odpovídajícím sociálním zařízením. 

Na koupací oblasti VN Plumlov bude v roce 2024 proveden monitoring výskytu původců cerkáriové dermatitidy, z důvodu nevhodných podmínek nebyl monitoring v roce 2023 realizován.

Posouzením souboru údajů mikrobiologických ukazatelů jakosti povrchové vody ke koupání v koupací sezoně 2020 až 2023  byla voda na monitorovacím místě klasifikována jako "dobrá". Klasifikace je platná pro celou koupací sezonu 2024. Četnost vzorkování je prováděna v souladu s platným monitorovacím kalendářem.

Upozornění pro veřejnost:

V průběhu koupací sezony je možný výskyt vodního květu sinic na vodní hladině. Před vstupem do vody se doporučuje zkontrolovat zrakem širší okolí, zda-li se vodní květ sinic na hladině vyskytuje a zvážit vstup do vody především u dětí, těhotných žen, osob trpících alergií a osob s oslabeným imunitním systémem. Po vstupu do vody s výskytem vodního květu sinic je třeba se osprchovat čistou vodou.

kvalita2

 

Kontrola kvality vody:

DatumHodnoceníPoznámka
Legenda:
 
voda vhodná ke koupání
vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
zhoršená jakost vody
voda nevhodná ke koupání
voda nebezpečná ke koupání
měření nebylo provedeno

 

Přehled kvality vody v minulých sezónách:

V koupací sezoně 2019 až 2022 byla voda na monitorovacím místě klasifikována jako "dobrá".

V koupací sezoně 2018 až 2021 byla voda na monitorovacím místě klasifikována jako "dobrá".

V koupací sezoně 2017 až 2020 byla voda na monitorovacím místě klasifikována jako "výborná".

V koupací sezoně 2016 až 2019 byla voda na monitorovacím místě klasifikována jako "dobrá".

V koupací sezoně 2015 až 2018 byla voda na monitorovacím místě klasifikována jako "výborná".

V koupací sezoně 2017 byla voda na monitorovacím místě klasifikována jako "výborná".

V koupací sezoně 2016 byla voda na monitorovacím místě klasifikována jako "výborná".

V koupací sezoně 2015 byla voda na monitorovacím místě klasifikována jako "výborná". 

V koupací sezoně 2014 - po ukončení revitalizace je vodní nádrž napuštěna.

Od roku 2010 do roku 2013 probíhala revitalizace, vodní nádrž nebyla napuštěna.

Rok 2023

4.9. Voda nebezpečná ke koupání - ZÁKAZ KOUPÁNÍ (ukazatel "jakost vody" = 5) - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání (vodní květ sinic).
21.8. Voda nebezpečná ke koupání - ZÁKAZ KOUPÁNÍ (ukazatel "jakost vody" = 5) - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání (vodní květ sinic).
14.8. Voda nebezpečná ke koupání - ZÁKAZ KOUPÁNÍ (ukazatel "jakost vody" = 5) - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání (vodní květ sinic).
10.8.  měření nebylo provedeno
7.8. Voda nevhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 4) - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání  a provozování vodních sportů nelze doporučit  zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.
24.7. Zhoršená jakost vody (ukazatel  "jakost vody" =  3)  -  mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
10.7. Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
26.6. Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
12.6. Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
29.5. Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
15.5. Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.

 Rok 2022

5.9. Voda vhodná ke koupání  s mírně zhoršenými vlastnostmi (ukazatel  "jakost vody" =  2)  -  nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci především se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
22.8. Zhoršená jakost vody (ukazatel  "jakost vody" =  3)  -  mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
8.8. Zhoršená jakost vody (ukazatel  "jakost vody" =  3)  -  mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
25.7. Zhoršená jakost vody (ukazatel  "jakost vody" =  3)  -  mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
11.7. Voda vhodná ke koupání  s mírně zhoršenými vlastnostmi (ukazatel  "jakost vody" =  2)  -  nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci především se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
27.6. Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
13.6. Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
30.5. Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
16.5. Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.

Rok 2021

6.9. Voda nevhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 4) - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání  a provozování vodních sportů nelze doporučit  zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.
23.8. Voda nevhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 4) - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání  a provozování vodních sportů nelze doporučit  zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.
16.8. Voda nebezpečná ke koupání - ZÁKAZ KOUPÁNÍ (ukazatel "jakost vody" = 5) - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání (vodní květ sinic).
9.8. Voda nebezpečná ke koupání - ZÁKAZ KOUPÁNÍ (ukazatel "jakost vody" = 5) - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání (vodní květ sinic).
26.7. Zhoršená jakost vody (ukazatel  "jakost vody" =  3)  -  mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
12.7. Voda vhodná ke koupání  s mírně zhoršenými vlastnostmi (ukazatel  "jakost vody" =  2) -  nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci především se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
28.6.   Voda vhodná ke koupání  s mírně zhoršenými vlastnostmi (ukazatel  "jakost vody" =  2)  -  nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci především se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
14.6. Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
31.5. Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
17.5. Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.

Rok 2020

18.5.1.6.15.6.29.6.13.7.20.7.27.7.10.8.24.8.7.9.

Rok 2019

20.5.3.6.17.6.1.7.15.7.29.7.12.8.26.8.2.9.

Rok 2018

14.5.28.5.11.6.25.6.9.7.23.7.30.7.6.8.13.8.20.8.3.9.

Rok 2017

29.5.12.6.26.6.10.7.24.7.7.8.14.8.21.8.28.8.4.9.

Rok 2016

16.5.30.5.13.6.27.6.11.7.25.7.8.8.15.8.22.8.29.8.5.9.

Rok 2015

18.5.1.6.15.6.29.6.13.7.27.7.10.8.24.8.7.9.

Rok 2014

26.5.9.6.16.6.23.6.7.7.21.7.28.7.4.8.11.8.18.8.1.9.

Rok 2013

13.5.10.6.8.7.5.8.2.9.

Rok 2012

14.5.11.6.9.7.6.8.3.9.

Rok 2011

16.5.30.5.13.6.27.6.11.7.25.7.8.8.22.8.5.9.

Rok 2010

25.5.31.5.14.6.28.6.12.7.26.7.9.8.23.8.6.9.

Rok 2009

18.5.1.6.15.6.29.6.7.7.13.7.20.7.27.7.3.8.10.8.17.8.24.8.

Rok 2008

26.5.2.6.16.6.19.6.30.6.14.7.21.7.28.7.31.7.11.8.25.8.8.9.

Rok 2007

14.5.28.5.11.6.25.6.3.7.9.7.16.7.23.7.6.8.20.8.3.9.

Rok 2006

15.5.29.5.15.6.26.6.13.7.17.7.27.7.14.8.21.8.

Rok 2005

16.5.30.5.13.6.30.6.13.7.25.7.1.8.15.8.22.8.5.9.

Rok 2004

14.5.26.5.9.6.23.6.7.7.21.7.4.8.18.8.9.9.