Kontakt


  • KHS Olomouc


  • Odbor protiepidemický


  • Odbor hygieny obecné a komunální


  • Odbor hygieny práce


  • Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání


  • Odbor hygieny dětí a mladistvých


  • Odbor ekonomicko-provozní


  • Odbor správní