Přehled kontrol - Hygiena dětí a mladistvých - 2021

Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2021     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 0  0 0  0 12 30 0  1 17       
Počet udělených sankcí 0 0  0 0 0  0      
Celková hodnota sankcí 0 0 0 2000  0  0      
Počet řešených podnětů - prokázaných 0  0 0 0 0  0 0      
Počet řešených podnětů – neprokázaných 0 0 0      

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2021     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 0  0 0 0      
Provozní hygiena 0  0 0 0 0      
Stavebně technický stav 0  0 0 0      
Podmínky skladování potravin 0 0 0 0      
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 0      
Sledovatelnost potravin 0  0 0      
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 0  0 0 0      
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 0 0      
Povinnost informovat o alergenech 0  0 0 0 0