Přehled kontrol - Hygiena výživy - 2023

Hygiena výživy
Rok 2023     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 104 110  119   81                
Počet udělených sankcí 17 32  38   19                
Celková hodnota sankcí 27000 62000  73000   46500                
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 0  1                
Počet řešených podnětů – neprokázaných 4  13                

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2023 / měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 1                      
Provozní hygiena 5 13  14   2                
Stavebně technický stav    5                
Podmínky skladování potravin 1    1                
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 2  3                
Sledovatelnost potravin 2 4 5  1                
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 2 4  5                
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů                        
Povinnost informovat o alergenech