Přehled kontrol - Hygiena výživy - 2023

Hygiena výživy
Rok 2023     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 104 110  119   81 119  109  99   91 74 95  61  25 
Počet udělených sankcí 17 32  38   19  29  14  25  19 19  14 
Celková hodnota sankcí 27000 62000  73000   46500  67500  33000  61000  49000 43000  43000  40000  10000 
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 0  1  0  0  5  3 3
Počet řešených podnětů – neprokázaných 4  13  7  7  4  9 10 

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2023 / měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 1            2
Provozní hygiena 5 13  14   2  10  2  15  8
Stavebně technický stav    5  10  2  2  3 6  
Podmínky skladování potravin 1    1  1      1  
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 2  3  6  4  4  2    
Sledovatelnost potravin 2 4 5  1  7  1  1  2
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 2 4  5  1  4  1  2  
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů          3    2    0    
Povinnost informovat o alergenech              2