Přehled kontrol - Hygiena výživy - 2022

Hygiena výživy
Rok 2022     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 40 64 57 82  97  87  81  76  81  82  56  29 
Počet udělených sankcí 6 4 4 15  12  21  14  12 
Celková hodnota sankcí 9 000 8 000 8 000 30 500  4 000  34 000  39 000  37 000  43 500  22 500  15 000  9 000
Počet řešených podnětů - prokázaných 1 0 0 0
Počet řešených podnětů – neprokázaných 16 16 9 5

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2022     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena       1    1          
Provozní hygiena   1 1
Stavebně technický stav 1 1 3      
Podmínky skladování potravin          
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin                
Sledovatelnost potravin 1   1     1
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 1 1 1          
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů                      
Povinnost informovat o alergenech