Přehled kontrol - Hygiena výživy - 2022

Hygiena výživy
Rok 2022     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 40 64 57                  
Počet udělených sankcí 6 4 4                  
Celková hodnota sankcí 9 000 8000 8 000                  
Počet řešených podnětů - prokázaných 1 0 0                  
Počet řešených podnětů – neprokázaných 16 16 9                  

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2022     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena                        
Provozní hygiena   1 1                  
Stavebně technický stav 1 1 3                  
Podmínky skladování potravin                        
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin                        
Sledovatelnost potravin 1   1                  
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 1 1 1                  
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů                        
Povinnost informovat o alergenech