Přehled kontrol - Hygiena dětí a mladistvých - 2023

Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2023     /     měsíc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 44 32 38   37  30  27  3  1 25  36     
Počet udělených sankcí 8  2  6  1  0  0    
Celková hodnota sankcí 10000 7000  8000   2000  5600  5000  0  0 3000  2500    
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 0  0  0  0  0  0    
Počet řešených podnětů – neprokázaných 1  0  0  0  1  0    

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2023     /     měsíc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 3  1  2  0  0  0 0    
Provozní hygiena 6  2  5  1  0  0    
Stavebně technický stav 1  0  2  0  0    
Podmínky skladování potravin 7  4  1  0  0    
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 3  1  3  1  0    
Sledovatelnost potravin 5  0  2  1  0  0 1    
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 4  0  3  0  0  0 1    
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 1  3  1  0  0    
Povinnost informovat o alergenech 0 0  0  0  0  0