Přehled kontrol - Hygiena dětí a mladistvých - 2023

Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2023     /     měsíc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 44 32 38   37                
Počet udělených sankcí 8  2                
Celková hodnota sankcí 10000 7000  8000   2000                
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 0  0                
Počet řešených podnětů – neprokázaných 1  0                

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2023     /     měsíc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 3  1                
Provozní hygiena 6  2                
Stavebně technický stav 1  0                
Podmínky skladování potravin 7                
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 3  1                
Sledovatelnost potravin 5  0                
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 4  0                
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 1                
Povinnost informovat o alergenech 0 0  0