Přehled kontrol - Hygiena výživy - 2024

Hygiena výživy
Rok 2024     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 120 122  98                  
Počet udělených sankcí 24 30  23                   
Celková hodnota sankcí 53500 79500  58500                   
Počet řešených podnětů - prokázaných 1                  
Počet řešených podnětů – neprokázaných 4                  

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2024 / měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 1                    
Provozní hygiena 6 16                   
Stavebně technický stav 5                  
Podmínky skladování potravin                      
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 4                  
Sledovatelnost potravin 7                  
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 2                  
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů                    
Povinnost informovat o alergenech