Přehled kontrol - Hygiena výživy - 2017

Hygiena výživy
Rok 2017     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 61 81 91 87 73 101 56 84 67 52 51 60
Počet udělených sankcí 23 31 29 28 21 29 11 19 12 12 15 7
Celková hodnota sankcí 38500 72000 67000 59500 43000 65500 33500 45000 21500 22500 35000 25000
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 5 0 2 0 3 2 1 4 0 0 0
Počet řešených podnětů – neprokázaných 6 4 3 3 3 4 6 6 4 5 5 0

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2017     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 7 10 11 9 9 12 8 10 7 6 6 5
Provozní hygiena 12 15 17 15 11 12 8 9 11 9 8 10
Stavebně technický stav 12 10 9 8 8 10 7 9 10 9 7 7
Podmínky skladování potravin 8 12 11 12 10 10 7 9 7 6 9 11
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 10 13 12 11 10 11 6 8 9 7 8 9
Sledovatelnost potravin 9 10 9 9 7 6 4 5 8 6 8 7
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 7 7 12 10 9 10 7 6 7 6 4 8
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 3 3 3 4 3 4 4 5 3 2 3 3
Povinnost informovat o alergenech 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1