Přehled kontrol - Hygiena výživy - 2016

Hygiena výživy
Rok 2016     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 68 92 80 140 92 94 90 73 43 53 58 37
Počet udělených sankcí 24 26 26 23 26 26 27 24 9 18 13 13
Celková hodnota sankcí 48000 57000 82000 58500 52500 41500 54500 43000 24500 44500 21000 27700
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 1 0 0 3 1 4 6 10 5 2 7
Počet řešených podnětů – neprokázaných 4 10 8 7 6 5 5 10 1 6 5 3

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2016     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 10 9 10 12 11 9 11 12 7 6 5 3
Provozní hygiena 17 17 17 16 19 17 16 13 11 10 8 6
Stavebně technický stav 7 12 10 10 15 17 12 14 10 8 6 4
Podmínky skladování potravin 7 16 13 15 16 15 15 15 9 7 7 3
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 5 4 10 11 11 12 12 11 7 8 6 4
Sledovatelnost potravin 9 11 11 16 12 13 14 15 8 9 7 3
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 4 2 10 7 9 8 8 7 4 5 4 2
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 3 12 7 5 6 7 8 7 4 4 2 1
Povinnost informovat o alergenech 0 1 1 2 3 3 4 1 1 1 1 0