Přehled kontrol - Hygiena výživy - 2018

Hygiena výživy
Rok 2018     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 78 94 125 100 95 108 113 90 85 81 95 59
Počet udělených sankcí 20 35 37 23 24 32 31 32 20 27 16 9
Celková hodnota sankcí 37500 70500 89500 43500 54500 63000 49500 61500 58000 44000 31000 13000
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 2 2 5 3 0 4 5 3 5 2 1
Počet řešených podnětů – neprokázaných 6 2 4 0 6 7 0 5 14 4 7 3

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2018     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 3 6 8 7 6 5 7 6 6 5 6 1
Provozní hygiena 7 9 13 11 10 12 9 8 7 6 6 2
Stavebně technický stav 6 7 8 10 10 9 7 7 5 6 8 0
Podmínky skladování potravin 6 9 10 10 9 14 8 7 7 6 7 1
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 7 7 7 9 8 9 7 5 4 7 7 0
Sledovatelnost potravin 6 9 11 7 9 10 10 8 6 4 6 0
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 5 6 10 6 6 5 8 6 4 3 2 0
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 5 7 7 6 6 5 5 4 4 4 5 0
Povinnost informovat o alergenech 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0