Přehled kontrol - Hygiena výživy - 2021

Hygiena výživy
Rok 2021     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 5 4  12 85  139               
Počet udělených sankcí 5 0            
Celková hodnota sankcí 4500  0 0  8000 4500  5000             
Počet řešených podnětů - prokázaných 0  0 0            
Počet řešených podnětů – neprokázaných 5 5            

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2021     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 0  0            
Provozní hygiena 0  0 0            
Stavebně technický stav 0  0 0            
Podmínky skladování potravin 0 0  0            
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0  0 0            
Sledovatelnost potravin 0 0  1            
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 0 0            
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 0  0 0            
Povinnost informovat o alergenech 0 0