Přehled kontrol - Hygiena výživy - 2021

Hygiena výživy
Rok 2021     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 5 4  12 85  139  80 112  140  115  61     
Počet udělených sankcí 5 0 10  11  15 14   
Celková hodnota sankcí 4500  0 0  8000 4500  5000  16300 29000   30000 46600   26200  
Počet řešených podnětů - prokázaných 0  0 0 1  
Počet řešených podnětů – neprokázaných 5 5 11  11  5 18   

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2021     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 0  0 1 0  0  
Provozní hygiena 0  0 0 1  
Stavebně technický stav 0  0 0 1  
Podmínky skladování potravin 0 0  0 0  
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0  0 0 0  
Sledovatelnost potravin 0 0  1 2  
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 0 0 3 0  
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 0  0 0 2  
Povinnost informovat o alergenech 0 0 0