Odbor ekonomicko-provozní

Náplní práce tohoto úseku je zajišťování kvalitního zázemí pro veškerou činnost organizace, zejména zajišťování všech ekonomických činností organizace, tj. účetnictví, rozpočet, výkaznictví, fakturace, pokladna, hospodaření s majetkem, mzdová účtárna, dále zajišťování kontaktu s nadřízeným prvkem v rámci řídícího systému v oblasti zpracování ekonomických rozborů a výkazů. V provozních činnostech jde zejména o zajištění autoprovozu a dále správu a údržbu užívaných budov. V rámci informačních technologií zajišťuje správu strukturálních sítí a technické zajištění počítačových systémů.  


Oddělení ekonomické

 • Zajišťuje hospodaření organizační složky státu s majetkem státu. Zpracovává rozpočet organizační složky státu, komplexní ekonomické rozbory, výkazy a dílčí analýzy. Připravuje smlouvy týkající se hospodaření s majetkem státu, provádí finanční kontrolu.
 • Vede skladové hospodářství, kompletní skladovou evidenci včetně provádění inventarizace. Zajišťuje komplexní správu majetkových souborů včetně evidence majetku .
 • V oblasti mezd komplexně zajišťuje mzdovou agendu a s ní související statistická a daňová hlášení, dále usměrňuje mzdový vývoj, zajišťuje a dodržuje mzdovou regulaci.
 • Zajišťuje úkoly na úseku požární ochrany, BOZP a ochrany majetku.
 • Vede knihovnu KHS. 

Oddělení provozní

 • Řídí údržbu a opravy technologických zařízení a budov. Vykonává běžné údržbářské práce, zajišťuje běžný úklid na pracovištích a kolem objektů KHS.
 • Zajišťuje dopravu, provoz, údržbu, opravy a hospodárné využití dopravních prostředků.
 • Organizačně zabezpečuje energetické a vodní hospodářství a nakládání s odpady.

Pracovníci úseku pro ekonomicko-provozní činnost

 • Zajišťují údržbu a opravy technologických zařízení a budov.
 • Vykonávají běžné údržbářské práce, zajišťují běžný úklid na pracovištích a kolem objektů KHS.
 • Zajišťují dopravu, provoz, údržbu, opravy a hospodárné využití dopravních prostředků.
 • Organizačně zabezpečují energetické a vodní hospodářství a nakládání s odpady.
 • Zajišťují správu počítačové sítě, HW a SW, elektronické podatelny a internetu.
 • Zajišťují správu obslužných činností, zejména telefonní ústředny.
 • Technicky zajišťují internetové stránky organizace – zejména vkládání dat.
 • Zajišťují obnovu a modernizaci výpočetní techniky.
Více z této kategorie: Kontakty »