Přehled kontrol - Hygiena dětí a mladistvých - 2024

Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2024     /     měsíc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 61 66  55  31                 
Počet udělených sankcí 0                
Celková hodnota sankcí 0 1000  3000  6000                 
Počet řešených podnětů - prokázaných 0  0                
Počet řešených podnětů – neprokázaných 1                

 

0​

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2024     /     měsíc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 0                
Provozní hygiena 0                
Stavebně technický stav 0                
Podmínky skladování potravin 0                
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0                
Sledovatelnost potravin 0                
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 0                
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 0 0                
Povinnost informovat o alergenech 0