Hluk

12.3.2021

Vnitřní prostředí budov – web Státního zdravotního ústavu - https://szu.cz/tema/zivotni-prostredi/ovzdusi/vnitrni/
Nanomatetriály a ovzduší – web Státního zdravotního ústavu - https://szu.cz/tema/nanosafety-nanocastice-materialy-a-technologie/