Přehled kontrol - Hygiena výživy - 2020

Hygiena výživy
Rok 2020     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 101 101 57 0 48 86 112 91 55 12 5 3
Počet udělených sankcí 28 27 9 0 0 8 16 27 17 3 0 1
Celková hodnota sankcí 54500 53500 15500   0 12500 34500 69000 51300 7000 0 1000
Počet řešených podnětů - prokázaných 1 1 1 0 0 1 3 4 4 3 0 0
Počet řešených podnětů – neprokázaných 9 9 5 0 3 6 3 9 11 5 1 1

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2020     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0
Provozní hygiena 14 11 5 0 0 5 6 10 7 3 0 0
Stavebně technický stav 3 2 1 0 0 1 4 5 4 1 0 0
Podmínky skladování potravin 1 5 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sledovatelnost potravin 5 2 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Povinnost informovat o alergenech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0