Přehled kontrol - Hygiena dětí a mladistvých - 2019

Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2019     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 27 38 31 38 42 31 0 2 24 36    
Počet udělených sankcí 3 9 4 2 8 1 0 0 7 1    
Celková hodnota sankcí 3000 13000 2500 2000 8000 2000 0 0 8000 5000    
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Počet řešených podnětů – neprokázaných 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0    

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2019     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0    
Provozní hygiena 1 2 2 1 2 0 0 0 1 0    
Stavebně technický stav 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1    
Podmínky skladování potravin 1 4 0 1 4 0 0 0 2 0    
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 2 2 0 3 1 0 0 2 0    
Sledovatelnost potravin 0 4 2 2 3 1 0 0 2 0    
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 1 2 1 1 4 1 0 0 1 0    
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0    
Povinnost informovat o alergenech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0