Kontrolní činnost

 

Kalendářní týden 2021 Mimořádná opatření Izolace/Karantény Celkem Komentář
18. 73 48 121  
19. 122 38 160  
20. 111 32 143  
21. 143 28 171  
22. 136 28 164  
23. 135 19 154  
24. 102 7 109  
25. 113 8 121  
26. 81 7 88  
27. 16 1 17  
28. 15 6 21  
29. 30 10 40  
30. 34 3 37  
31. 33 0 33  
32. 39 5 44

Celkem provedeno 88 SZD a 7 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno 39 SZD nad dodržováním mimořádných opatření (činnosti epidemiologicky závažné, čerpací stanice pohonných hmot, koupaliště, kavárny, diskotéky a kluby, hromadné kulturní akce - Litovelský Miniotvírák aj.). Ve 3 případech byla uložena sankce. V 5 případech byla kontrola provedena ve spolupráci s Policií ČR.

33. 65 11 76 Celkem provedeno 131SZD a 57 šetření nemocí z povolání. Z toho 65 SZD bylo nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. koupaliště Šumperk, ubytování na Přerovsku, kavárny, diskotéky, kina v Olomouci a Petrově nad Desnou, hromadné akce - Cirkus Kabát Přerov, Letní Flóra 2021, fotbalové utkání v Olomouci). Ve 3 případech bylo zjištěno porušení povinností organizátora akce (řešeno sankcí). HV v 5 případech provedla kontrolu ve spolupráci s Policií ČR.
34. 44 6 50 Celkem provedeno 90 SZD a 25 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno 44 SZD nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. zotavovací akce pro děti; koupaliště a ubytování na okrese Prostějov, kavárny, diskotéky v denní či noční době na okresech Prostějov a Přerov; hrad Šternberk, zámek Náměšť na Hané, hromadné akce - Fesťák v Pivču ZUBR. V 9 případech bylo zjištěno porušení povinností pohybu a pobytu s ochrannou dýchacích cest u zaměstnanců. HV v 7 případech provedla kontrolu ve spolupráci s PČR.
35. 62 15 77 Celkem provedeno 117 SZD a 40 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno 62 SZD nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. poskytovatelé zdravotních služeb; koupaliště na Prostějovsku, ubytování na Olomoucku, činnosti epidemiologicky závažnéna Přerovsku, kino, divadlo, sportovní akce na Šumpersku, bary a diskotéky na Olomoucku, hromadné akce - Mohelnický Folk fest, BETTER WORLD FEST Přerov. Při SZD nebylo zjištěno porušení protipepidemických opatření. HV v 5 případech provedla kontrolu ve spolupráci s PČR.
36. 63 21 84 Celkem provedeno 153 SZD a 54 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno 63 SZD nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. poskytovatelé zdravotních služeb na Přerovsku; koupaliště na Prostějovsku, ubytování na Jesenicku, činnosti epidemiologicky závažné na Olomoucku, divadlo v Olomouci ,muzeum Velké Losiny, restaurace v noční době na Jesenicku, hromadné akce -koncert v Šumperku, akce KUNST Hranice. HV ve 4 případech provedla kontrolu ve spolupráci s PČR. Při SZD bylo zjištěno 4x porušení protipepidemických opatření - pobyt a pohyb s ochranou dýchacích cest u zaměstnanců.
37. 65 18 83 Celkem provedeno 145 SZD a 41 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno 65 SZD nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. poskytovatelé zdravotních služeb na Olomoucku; sauna na Šumpersku, ubytování na Jesenicku, činnosti epidemiologicky závažné na Prostějovsku, divadlo v Šumperku, Prostějově, muzeum v Přerově a Olomouci, kavárny a restaurace v Olomouci, bary v noční době v Zábřehu, hromadné akce -Brusovy slavnosti Mohelnice, sportovní akce v Šumperku. HV ve 4 případech provedla kontrolu ve spolupráci s PČR. Při SZD bylo zjištěno 5x porušení protipepidemických opatření - 3x pohyb a pobyt bez ochrany dýchacích cest u zaměstnanců, 2x pořadatel akce neplnil povinnosti vyplývající z mimořádného opatření (4x sankce uložená na místě, 1x bude řešeno ve správním řízení).
SZD celkem 1482 311 1793  

Údaje k 17. 9. 2021 16:29 hod.