Prohlášení o přístupnosti

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.khsolc.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 471/2022 Sb. (dále jen „zákon o přístupnosti“), který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen „směrnice o přístupnosti“).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.khsolc.cz/


Stav souladu
Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem o přístupnosti z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.


Nepřístupný obsah
Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

  • Některé obrázky neobsahují alternativní nebo neobsahují smysluplný alternativní text. Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativního textu ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona o přístupnosti)
  • Zobrazení stránky není optimalizováno pro všechny druhy zařízení 
  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejích účelu ve formě popisku 
  • Některé dokumenty uveřejněné na webu ve formátu PDF nejsou plně přístupné (všechny informace v dokumentu nejsou v textové formě, jsou tedy k dispozici pouze v obrazovém formátu). U těchto dokumentů by jejich plnohodnotná elektronizace byla složitá a časově náročná. V zájmu přístupnosti je však množství takových dokumentů omezováno na nejnižší možnou míru. 


Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1. 10. 2023

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci.


Zpětná vazba a kontaktní údaje
Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
Praha 3
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Strana 1 z 21