Kdo je připraven, není zaskočen!

Ve čtvrtek 8. 12. 2022 si určení zaměstnanci Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (KHS), ověřili své dovednosti správného použití ochranných pracovních prostředků určených pro případ nutnosti provedení epidemiologického šetření při podezření na výskyt vysoce nebezpečné nákazy. Nácvik probíhal pod dohledem specialisty Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Tým KHS je sedmičlenný, složený z odborníků v oblasti epidemiologie. Praktické upevňování znalostí pro situace, se kterými se nesetkáváme denně, považujeme za zcela zásadní.

spolen  v oblecch

v obleku2