O regulaci kalamitních komárů na konferenci MOSPREMA

V úterý 23. 4. 2024 se v obci Příkazy konala závěrečná konference projektu MOSPREMA, na které měla své zastoupení také Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci. Z protiepidemického odboru, oddělení nozokomiálních nákaz a dezinfekce, dezinsekce a deratizace, vystoupil RNDr. Libor Mazánek, Ph. D.
Svou prezentací s názvem „Regulace kalamitních komárů a její vliv na biodiverzitu v Litovelském Pomoraví“ provedl účastníky konference historií hubení komárů v České republice a zejména na území současné CHKO Litovelské Pomoraví, a vysvětlil, v čem jsou současné postupy přelomové a přispívají k ochraně biodiverzity krajiny. Přednášku v závěru doplnil o konkrétní data z měření aktivity komárů z uplynulých let v obcích v CHKO Litovelské Pomoraví.

Celá tisková zpráva ZDE

IMG 1498

IMG 1502

IMG 1496

IMG 1526