Upozornění KHS

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“) tímto sděluje, že neposkytla a nadále ani neposkytuje žádnou záštitu právnické osobě Tropico spol. s r.o., se sídlem Olomučany 299, 679 03 Olomučany, IČ: 25580159 v oblasti seminářů zaměřených na hygienu ve školní jídelně a ve výdejně stravy a ani nevyslala žádné své zaměstnance jako zástupce hygieny na semináře pořádané touto právnickou osobou.

Informace o hygienických požadavcích na školní jídelny a výdejny stravy poskytuje KHS v rámci výkonu své činnosti vždy a bezúplatně.