Upozornění KHS na falešné e-maily

Prostřednictvím sociálních sítí a emailové komunikace se v současné době šíří falešné oznámení obsahující výzvu k mimořádnému vyšetření a preventivní prohlídce osob na tuberkulózu s odkazem na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Olomouc (dále jen „KHS“), podepsané vedoucí oddělení protiepidemického Mgr. Barborou Hanákovou.
KHS tímto upozorňuje všechny osoby, že se jedná o podvodné oznámení šířené formou emailů a následně sociálních sítí a informace v něm uvedené nejsou poskytnuty ze strany KHS.
Žádáme všechny osoby, které obdrží tato falešná oznámení, aby je dále nešířily a nereagovaly na ně!