Odbor ekonomicko-provozní

ROZVOJ INFRASTRUKTURY KHS OLOMOUCKÉHO KRAJE – OSOBNÍ AUTOMOBILY, IT TECHNIKA

Projekt reg. číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017517 - Rozvoj infrastruktury KHS Olomouckého kraje – osobní automobily, IT technika je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Popis projektu – rozvoj infrastruktury KHS Olomouckého kraje v oblasti majetkové – nákup 5 kusů osobních automobilů, nákup IT techniky – 20 ks osobních počítačů s příslušenstvím, 30 ks notebooků s příslušenstvím a 10 ks velkokapacitních multifunkčních zařízení. 

Hlavní cíl projektu – pořízení vybavení a technologií včetně IT zařízení pro výkon státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany veřejného zdraví, rozvoj vozového parku. Pořízení tohoto majetku zvýší komplexní připravenost KHS Olomouckého kraje v oblasti ochrany veřejného zdraví při řešení mimořádných i běžných událostí a zvýší akceschopnost KHS Olomouckého kraje jako celku s ohledem na zkušenosti získané v boji s pandemií COVID–19. 

Dosavadní výsledky projektu – ke dni 28.3.2023 byla ukončena první etapa projektu – bylo pořízeno 20 kusů osobních počítačů, 10 kusů notebooků a 10 kusů velkokapacitních multifunkčních zařízení.

Plakát A3
Schválený projekt REACT

Plakát A3

Více z této kategorie: « Kontakty