Informace o poradcích a poradních sborech

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, jakožto organizační složka státu, v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 16. ledna 2013 č. 39 o Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, prohlašuje, že k 1. 7. 2021:

  1. nemá zřízené žádné poradní orgány a pracovní týmy,
  2. nemá žádné poradce, konzultanty, analytiky KHS, jakož to organizační složka státu,
  3. nemá žádné poradenské a ostatní externí společnosti působící na základě mandátní či jiné smlouvy,
  4. nemá žádné uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb s advokáty a advokátními kancelářemi.