Chřipka

Chřipka (Influenza) je závažné, vysoce nakažlivé virové onemocnění postihující primárně dýchací cesty. Vyskytuje se celosvětově a každoročně postihuje 10-15 % populace. Jedná se
o onemocnění tzv. sezónního charakteru s maximem výskytu od prosince do března. Nejvyšší výskyt chřipky je evidován u dětí, mladistvých a mladých dospělých. Naopak nejvíce úmrtí je v populaci seniorů. Vnímavost vůči nákaze je všeobecná.

Původcem onemocnění jsou viry rodu Influenza, které podle antigenních vlastností rozlišujeme na viry chřipky typu A, B, C. Chřipka je onemocnění s krátkou inkubační dobou
(18–24 hodin, event. 72 hodin). Zdrojem nákazy je člověk na konci inkubační doby a v prvních dnech akutního onemocnění (1–5 dnů). Virus chřipky se přenáší kapénkami vzdušnou cestou, přímým kontaktem s nemocným nebo nepřímo předměty či povrchy kontaminovanými sekrety nemocných osob. Projevy onemocnění charakterizuje rychlý nástup, vysoká teplota, zimnice či třesavka, extrémní únava, slabost, bolest hlavy, kloubů a svalů, bolest v krku, suchý dráždivý kašel. Mezi komplikace nemoci se řadí zápal plic, zánět průdušek, zánět nosních dutin nebo ušní infekce. Chřipka může zhoršit také chronická onemocnění např. srdce a plic. Za nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva se považují senioři, osoby s oslabeným imunitním systémem nebo chronicky nemocné osoby.

Chřipka patří mezi preventabilní onemocnění. Velmi významnou možností prevence je očkování (vakcinace). Vakcíny proti chřipce jsou používány více než 60 let a pomáhají tak snižovat počty nemocných a zemřelých v souvislosti s chřipkovou epidemií. I když očkování nemusí znamenat, že k rozvoji onemocnění nedojde, prokazatelně však vede ke zmírnění průběhu samotného onemocnění a snižuje riziko následných komplikací. Mezi obecná preventivní opatření patří správné mytí rukou vodou a mýdlem, dezinfekce rukou, řádné mytí předmětů a povrchů, pravidelné větrání uzavřených prostor, zakrývání nosu a úst při kašli a kýchání (kapesník, rukáv) a smrkání do jednorázových papírových kapesníků, omezení pobytu v místech s velkou koncentrací lidí, vyvarování se tělesnému kontaktu s nemocnou osobou. Velice důležitým preventivním opatřením je dobrý zdravotní stav a zdravý životní styl (dostatek ovoce a zeleniny bohaté na vitamíny, aktivní pohyb, nekouřit, kvalitní odpočinek a spánek). Pokud se cítíme být nemocní, trpíme-li respiračním infektem, raději zůstat doma, kontaktovat svého ošetřujícího lékaře (např. telefonem) a nepřenášet nákazu dál do kolektivu.

Další informace o chřipce, symptomech, léčbě a prevenci se dočtete zde.