Činnost KHS

měsíc
2024

závazná stanoviska,
stanoviska, vyjádření
rozhodnutí
(bez pokut)
státní zdravotní
dozor
podněty
(přijaté)
nemoci z povolání
(šetření)
zdravotně preventivní akce
počet akcí
 zdravotně preventivní akce
počet proškolených
RAPEX*
šetřených výrobků
RASFF*
šetřených výrobků
1. 375 149 385 28 91 7 160 100 0
2. 319  145  424  33 107  15  287  107 
3. 418  123  389  35  44  14  306  112 
4. 456  141  493  27  75  18  371  61 
5.                  
6.                  
7.                  
8.                  
9.                  
10.                  
11.                  
12.                  
celkem 1568 558 1691 123 317 54 1124 380 0

* RAPEX
* RASFF


Kontrolní činnost 2023

Kontrolní činnost 2022

Kontrolní činnost 2021