Činnost KHS

měsíc
2023

závazná stanoviska,
stanoviska, vyjádření
rozhodnutí
(bez pokut)
státní zdravotní
dozor
podněty
(přijaté)
nemoci z povolání
(šetření)
zdravotně preventivní akce
počet akcí
 zdravotně preventivní akce
počet proškolených
RAPEX*
šetřených výrobků
RASFF*
šetřených výrobků
1. 459 633 224 26 85 0 0 23 0
2. 444 200 345 35 98 5 119 14 0
3.  525  152  401  29  79  11  258  11  0
4.  415 98  323  29   78  6  145  41  0
5.                  
6.                  
7.                  
8.                  
9.                  
10.                  
11.                  
12.                  
celkem 1843 1083 1293 119 360 22 522 89 0

* RAPEX
* RASFF


Kontrolní činnost 2022

Kontrolní činnost 2021