Činnost KHS

měsíc
2024

závazná stanoviska,
stanoviska, vyjádření
rozhodnutí
(bez pokut)
státní zdravotní
dozor
podněty
(přijaté)
nemoci z povolání
(šetření)
zdravotně preventivní akce
počet akcí
 zdravotně preventivní akce
počet proškolených
RAPEX*
šetřených výrobků
RASFF*
šetřených výrobků
1. 375 149 385 28 91 7 160 100 0
2.                  
3.                  
4.                  
5.                  
6.                  
7.                  
8.                  
9.                  
10.                  
11.                  
12.                  
celkem 375 149 385 28 91 7 160 100 0

* RAPEX
* RASFF


Kontrolní činnost 2023

Kontrolní činnost 2022

Kontrolní činnost 2021