Mapa koupacích vod v ČR
Koupání v přírodě - MZ ČR

Koupaliště ve volné přírodě v Olomouckém kraji

Monitorovací kalendář 2023 (*.pdf)

Místo/Datum
Olomouc
Koupací biotop Litovel
Koupací biotop Paseka
Prostějov
Koupací biotop Laškov (GPS 49.5857278N, 17.0005017E)
Koupací biotop Otaslavice (GPS 49.3875097N, 17.0597028E)
Koupaliště ve volné přírodě v Campingu Baldovec

Povrchové vody využívané ke koupání osob

Místo/Datum
Olomouc
Poděbrady - Plané Loučky
Poděbrady - U přístaviště
Prostějov
VN Plumlov

V rámci Olomouckého kraje sledují odborní zaměstnanci Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“) koupací místa na povrchových vodách využívaných větším počtem osob ke koupání. Tato koupací místa jsou zařazena Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen „MZ ČR“) do „Seznamu přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání“, který je každoročně MZ ČR aktualizován. Vyhrazené lokality ke koupání jezera Poděbrady a Vodní nádrže Plumlov jsou zařazeny do dalších povrchových vod ke koupání bez provozovatele. Kontrolu jakosti vody ke koupání před zahájením a v průběhu koupací sezony provádí odborní zaměstnanci KHS, a to v četnosti stanovené monitorovacím kalendářem vydávaným KHS před zahájením koupací sezony. Informace pro občany o jakosti vody ke koupání na povrchových vodách jsou aktualizovány a zveřejňovány na webových stránkách KHS vždy současně s odesláním výsledku analýz jednotlivých odběrů vzorků povrchových vod ke koupání MZ ČR pro zpracování a k prezentaci na www.koupacivody.cz. Hodnocení jakosti vody je prováděno dle vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje KHS zákaz koupání. Vydaný zákaz je zveřejňován na úřední desce KHS, na úřední desce místně příslušné obce s rozšířenou působností a na úředních deskách všech obcí spadajících do jejího správního obvodu. Současně je zákaz koupání předáván MZ ČR a ke zveřejnění hromadným sdělovacím prostředkům. Respektování zákazu koupání je individuálním rozhodnutím každého koupajícího se občana.

Pro informace o jednotlivých koupacích oblastech a aktuální jakosti vody ke koupání klikněte na požadovanou lokalitu.

Kdo jsme:
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
Naší činností je v ochrana a podpora veřejného zdraví.
Dohlížíme na nemocnice, restaurace, školy, koupaliště, pracoviště a jiná místa.

Naše činnost je rozdělena do jednotlivých odborů:

Kde nás najdete:

 • Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc
 • Dvořákova 1800/75 (v areálu nemocnice), 750 02 Přerov
 • Šafaříkova 2907/49, 797 20 Prostějov
 • Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
 • K. Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník

Na koho se můžete obrátit:
Telefon: +420 585 719 111


Jak se k nám dostanete:

 • Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc
  • Autem
   Auto můžete zaparkovat v bočních ulicích.
  • Tramvají
   Linky 1, 4, 6, zastávka Výstaviště Flora. Zastávka je přímo před budovou hygienické stanice.
  • Vstup do budovy je bezbariérový, uvnitř budovy se o Vás postaráme.
 • Dvořákova 1800/75 (v areálu nemocnice), 750 02 Přerov
  • Autem
   Auto můžete zaparkovat na vyhrazeném parkovišti.
  • Vstup do budovy je bezbariérový, uvnitř budovy se o Vás postaráme.
 • Šafaříkova 2907/49, 797 20 Prostějov
  • Autem
   Auto můžete zaparkovat na vyhrazeném parkovišti.
 • Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
  • Autem
   Auto můžete zaparkovat na vyhrazeném parkovišti.
 • K. Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník
  • Autem
   Auto můžete zaparkovat na dostatečně dimenzovaném parkovišti před budovou.
  • Vstup do budovy je bezbariérový, uvnitř budovy se o Vás postaráme.

 

Provozní doba:

Pracovní dnyPodatelnyOdborná pracoviště
Pondělí 8:00 - 11:30  a 12:30 - 17:00 8:00 - 11:30  a 12:30 - 17:00 úřední den
Úterý 8:00 - 11:30  a 12:30 - 15:00 osobní návštěvu nutno sjednat předem  
Středa 8:00 - 11:30  a 12:30 - 17:00 8:00 - 11:30  a 12:30 - 17:00 úřední den
Čtvrtek 8:00 - 11:30  a 12:30 - 15:00 osobní návštěvu nutno sjednat předem  
Pátek 8:00 - 12:00 osobní návštěvu nutno sjednat předem  

 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (KHS) zajišťuje provádění zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné DDD, provádění zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi (dále jen "NCHLaS") s třídou nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2, a rovněž organizuje zkoušky ze znalosti hub a vydává osvědčení o odborné způsobilosti.

Termíny zkoušek pro rok 2023:

* Odborná způsobilost DDD: 8. 3. a 25. 10.

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

* Odborná způsobilost NCHLaS: 5. 4., 7. 6., 2. 10.
Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro nakládání s NCHLaS s třídou nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2

* Znalost hub: 15. 3., 14. 6., 18. 10.
Žádost o provedení zkoušky znalosti hub
Informace ke zkoušce ze znalosti hub

Přihláška ke zkoušce musí být podána na KHS minimálně 60 dnů před termínem zkoušky.
Nemožnost zúčastnit se termínu zkoušky oznámí uchazeč neprodleně KHS.

 

Činnost KHS

24.9.2021